• Polish
  • Norsk
  • English
iLogic
We make Internet more inventive
since 2006
Våre mål
Våre mål
Hovedmål til vårt firma, som vi realiserer nå, og ønsker å realisere i den nærmeste framtiden er:
  • det å støtte polske og norske bedrifter i utlandet, spesielt på det norske markedet ( vi tilbyr hjelp med å gjøre reklame for bedriften og dens tjenester, og med det å presentere bedriftens profil utad. Gjennom internettreklame hjelper vi til å nå nye kunder),
  • det å støtte små og middelstore bedrifter som gjennomgår informatiseringsprosessen (hovedsakelig gjennom innføring av datasystemer, laging av websider, utarbeidelse av løsninger tilpasset enkelte bedrifter),
  • å gi støtte gjennom rådgivning og konsulenttjenester innenfor databransjen (faglig utvalg av løsninger, hjelp med det å anslå kostnadene av utarbeidelse og innføring av enkelte løsninger).
 
Copyrights 2005-2019 Inventive Logic