• Polish
  • Norsk
  • English
iLogic
We make Internet more inventive
since 2006
Programy użytkowe
Office Manager - aplikacja do zarządzania firmą
 
 
 Office Manager   Office Manager  
 

Cechy i możliwości Office Manager'a:

  • pozwala na prowadzenie dokładnych kartotek klientów,
  • pozwala na przechowywanie w bazie danych plików związanych z danym klientem,
  • umożliwia jednoczesny zdalny dostęp kilku operatorom,
  • scentralizowany system zbierania danych,
  • napisany w języku C#,
  • wykorzystuje bazę danych PostgreSQL.
 
 
 
corner corner
 
Copyrights 2005-2019 Inventive Logic